Πώς να βρείτε κορέας φίλους σας στο Διαδίκτυο, την Ημέρα της Κορέας

Λοιπόν, σκοπεύετε να επισκεφθείτε την Κορέα στο εγγύς μέλλον, και θα ήθελα να έχω τον άλλον κάτοικο της περιοχής, που θα σας δείξει την περιοχή και θα περάσει χρόνο μαζί σου. Ή, ίσως θα θέλατε να έχετε κάποιον που γνωρίζετε, ή ένα μικρό δίκτυο, υποστήριξη που έχει ήδη δημιουργηθεί πριν μετακομίσετε εδώ για το σχολείο ή την εργασία. Ίσως έχετε ήδη ζουν στην Κορέα και ενδιαφέρονται, να κάνουν νέους φίλους, αλλά εδώ δεν υπάρχει αρκετός χώρος και τρόπος για τη γνωριμία μαζί τους. Δεν υπάρχουν, γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας έχει δώσει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες να πληρούν τους ανθρώπους…