Πόσο διαφέρουν σε σχέση με τα αγόρια- το Συμβούλιο τον κολλητό — Κορέα

Φυσικά, οι άνθρωποι, συνήθως, τα ίδια κίνητρα και επιθυμίες, αλλά δεν είναι το ίδιο, ότι η εκπαίδευση, πολιτιστικές αξίες ή αναμονής. Οι περισσότεροι άνδρες κορεάτικα εκτιμούν τα οικογενειακά επιθυμίες και τους ρόλους των φύλων. Όταν πρόκειται για την οικογένεια, έχουν ισχυρή επίδραση σε αυτό που θα έχουν σχέση με αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε με τους κορεάτες, καταλαβαίνετε ότι θα έχετε επίσης την οικογένεια. Θα επηρεάσει την απόφασή σας, αν είναι, θα είναι ή δεν μπορεί να είναι. Πάνω από δέκα χρόνια πριν, πολλοί γονείς, οι κορεάτες, αμφισβήτησε την σύσκεψη. Σήμερα είμαι όλο και πιο ανοιχτή. Αν δείξετε ενδιαφέρον…