Ελεύθερα κορέας ραντεβού, Νότια Κορέα, θα ήθελα να γνωρίσω έναν νεαρό

Η ταχύτητα της απάντησης δείχνει την αναλογία μεταξύ λαμβάνονται τα μηνύματα και τις απαντήσεις. Αν είναι υψηλός, είναι πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ότι ο χρήστης θα σας απαντήσει. Οι εικόνες που έχουν επισημανθεί τους ως ερωτική μπορούν να προβληθούν μόνο από εκείνους, ποιος έδωσε την συγκατάθεσή του για την προβολή σεξουαλικό περιεχόμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ενότητας, για να επιλέξετε μια φωτογραφία ως εργαλείο, οι χρήστες που αρνήθηκαν να ερωτικό περιεχόμενο δεν θα είναι ορατό