Αν μια κοπέλα δεν θέλει να δώσει το τηλέφωνό της, τι σημαίνει αυτό. Το Βίντεο Χρονολογείται

Κατά τη διάρκεια αυτών φορές είναι απλά ευγενικό να της ζητήσω να πάρετε τον αριθμό σας και ακόμη και να προσθέσετε ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που χρειάζεται άμεση βοήθεια Που θα προσθέσει την εμπιστοσύνη πηλίκο μιλούσα. Αν είναι η κοπέλα σου, αλλά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο τότε ίσως να μην θέλετε να δώσετε τον αριθμό έτσι ώστε να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Τι σας είπε ότι μπορεί να μην αρέσει, μπορείτε επίσης να είναι ένας λόγος αν δεν μιλήσω πολύ. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι, αν μια κοπέλα δεν θέλει να δώσει τον…